Kodin ja hotellin välimaastossa - palvelut arjen ylellisyytenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Tässä työssä käsitellään kodin murrosta yksinasumisen ja urbaanin elämäntyylin näkökulmasta. Ajankohtaisissa julkaisuissa esille nousee hotellin ja kodin samankaltaistuminen ja niiden toisiinsa liittäminen. Muutos johtaa uusiin konsepteihin, joissa asumisen, työn ja vapaa-ajan toiminnot sekoittuvat keskenään. Tarkastelussa on ajankohtaisia asumis- ja majoitusratkaisuja, jotka pohjautuvat yhteisöllisyyteen ja palveluihin. Etenkin palvelukortteleissa tyypillistä on arjen helpottuminen ja elämänlaadun parantaminen erilaisten toimijoiden integroinnilla asumisen piiriin. Tässä mielessä perinteisesti senioreille suunnatut asumisratkaisut toimivat innoittajana muun väestön asumisratkaisuja suunniteltaessa. Työssä nousee esille myös liikkuva elämäntyyli, jossa ollaan yksin yhdessä. Samalla kun kodikkuus liitetään puolijulkisiin tiloihin, henkilökohtainen tila saattaa ollakin anonyymimpi. Hotellihuonetta verrataan miniasuntoihin, ja osassa ratkaisuja majoituksen ja asumisen raja on häilyvä. Vertailussa yhteistä kummallekin on yksityisen alueen käyttö lähinnä nukkumiseen ja peseytymiseen. Muut toiminnot, kuten syöminen ja työnteko ovat saaneet paikkansa osittain joko jaetuista tiloista tai puolijulkisista tiloista. Arjen ylevöittämiseen otetaan mallia hotellien tarjoamista palveluista. Näkökulmassa oleellista on lisäksi uuden luksuksen määrittely, joka suuntaa pohdintaa sekä yhteisöllisyyteen ja jakamiseen liittyviin etuihin että esteettisen ympäristön arviointiin.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Tervo, Anne
Keywords
kodin murros, hotelli, asumiskonsepti, uusi luksus, asumispalvelu, yhteisöllisyys
Other note
Citation