Väitöskirjojen verkkoriiputus

Väitöskirjojen riiputus toteutetaan elektronisena. Jos sinulla ei ole pääsyä Aalto-tunnuksella lähetä pyyntö väitöskirjan verkkoriiputus-kappaleeseen sähköpostilla osoitteeseen aaltodoc-diss@aalto.fi.
Opinnäyte on tekijänoikeuden suojaama teos. Opinnäytteen yleisön saataville saattaminen kuuluu oikeudenhaltijan yksinoikeuden piiriin. Tämä väitöskirjan kappale on saatavilla väitöskirjan hyväksymisprosessiin kuuluvaa väitöskirjan julkista esittelyä varten eikä tätä kappaletta saa käyttää muuhun tarkoitukseen tekijänoikeuslain vastaisesti. Sinulla ei ole esimerkiksi lupaa laittaa opinnäytettä verkkosivulle, jakaa sitä edelleen tai julkaista sitä muulla tavoin. Jos teosta siteerataan, siteerauksen tulee täyttää tekijänoikeuslainsäädännön edellytykset ja siteerauksen yhteydessä tulee mainita tekijä, teoksen nimi ja alkuperäinen julkaisijaorganisaatio.
Verkkoriiputuksessa olevat väitöskirjatRiiputuksessa: 2024-02-27 - 2024-03-08
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella

Ahopelto, Lauri
Drought in Water Abundant Finland - Data and Tools for Drought Management
Kuivuus runsasvetisessä Suomessa : Dataa ja työkaluja kuivuuden hallintaan
Riiputuksessa: 2024-02-27 - 2024-03-08
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella

Shahanaghi, Ali
Numerical modeling of thermal stratification driven combustion regimes
Riiputuksessa: 2024-02-27 - 2024-03-08
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella

Myllynen, Antti
Diffusion-Driven Charge Transport in III–V Optoelectronic Devices
Diffuusiovirtoihin pohjautuvat virransyöttörakenteet III–V -optoelektroniikkaa varten
Riiputuksessa: 2024-02-27 - 2024-03-08
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella

Pitkälä, Jyrki
Investigation of Thermodynamics and Kinetics of Nitrogen Behavior in Steel Melts for Improved Nitrogen Control in the AOD Process when Producing Nitrogen-Alloyed Stainless Steels
Tutkimus typen käyttäytymisen termodynamiikasta ja kinetiikasta terässulissa typen hallinnan parantamiseksi AOD-prosessissa typpiseostettujen ruostumattomien terästen valmistuksessa
Riiputuksessa: 2024-03-04 - 2024-03-14
Pääsyoikeus Aalto-tunnuksella