Aaltodoc
English | Suomeksi | Svenska

Lägg till ett Errata-dokument i Aaltodoc

Om det uppdagas fel i lärdomsprovet efter att det godkänts och sparats i Aaltodoc ska lärdomsprovet i Aaltodoc inte ersättas med en korrigerad version. Istället görs korrigeringarna med ett separat Errata-dokument som bifogas till lärdomsprovet i Aaltodoc. Lärdomsprovets författare kan själv göra detta efter att ha fått tillstånd av personen som ansvarar för lärdomsprovets övervakning.

a) Instruktioner för de med Aalto-användarkonto

 1. Leta upp ditt lärdomsprov i Aaltodoc
 2. Kopiera URL-adressen till ditt lärdomsprov ur webbläsarens adressfält, till exempel https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23571 eller 123456789/23571
 3. Följ länken nere för att komma till Errata-sidan och logga in med ditt Aalto-användarkonto:
  logga in med ditt Aalto-användarkonto [på finska]
 4. Klistra in URL-adressen du kopierat på blanketten som öppnas
 5. Kontrollera att dokumentets format är PDF/A. Instruktioner [på engelska]: Converting a file to a PDF/A compliant version.
 6. Välj Errata-filen på din egen dator och skicka den till Aaltodoc genom att trycka på knappen ”Send Errata”.
 7. Errata-dokumentet blir synligt i samband med ditt lärdomsprov.

b) Instruktioner för dem som saknar Aalto-användarkonto (t.ex. studerande som utexaminerats vars användarkonto inaktiverats)

 1. Be om en tillfällig länk för att lägga till Errata-dokumentet via adressen aaltodoc-help@aalto.fi
 2. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att komma till Errata-sidan.
 3. Kontrollera att dokumentets format är PDF/A. Instruktioner [på engelska]: Converting a file to a PDF/A compliant version.
 4. Välj Errata-filen på din egen dator och skicka den till Aaltodoc genom att trycka på knappen ”Send Errata”.
 5. Errata-dokumentet blir synligt i samband med ditt lärdomsprov.