Aaltodoc
English | Suomeksi

Saavutettavuusseloste - Aaltodoc-julkaisuarkisto

Aaltodoc-julkaisuarkiston www-osoite on: https://aaltodoc.aalto.fi

Aaltodoc-julkaisuarkisto sisältää Aalto-yliopistossa tuotettuja julkaisuja kuten opinnäytteitä, konferenssijulkaisuja, artikkeleita ja muuta korkeakoulujen tuottamaa tutkimusaineistoa.

Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Aaltodoc-julkaisuarkisto vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin. Verkkosivustolla on parannettavaa seuraavissa asioissa:

Aaltodoc-julkaisuarkisto käyttää DSpace ohjelmistoa. Lisätietoja DSpace-ohjelmiston käytettävyydestä voit lukea DSpace-wikistä:
DSpace User Interface Design principles & Accessibility

Ei-saavutettava sisältö

Kohtuuton rasite

Aaltodoc-julkaisuarkiston pääsisältöä ovat julkaistut pdf-tiedostot. Pdf-tiedostoja on tuotettu pitkällä aikavälillä opiskelijoiden, tutkijoiden sekä henkilökunnan toimesta eri Adobe Acrobat:in ja muiden ohjelmistojen eri versioilla. Lisäksi on digitoitu vanhempaa aineistoa jota ei ole julkaistu elektronisessa muodossa. Pdf-tiedostoja ei ole erikseen tarkistettu.

Huomasitko saavutettavuusongelman sivustossamme?

Jos huomaat puutteita sivuston saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: aaltodoc-help@aalto.fi

Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa. Pyrimme aktiivisesti korjaamaan saavutettavuudessa havaittuja puutteita.

Lisätietoja saavutettavuudesta Aalto-yliopistossa

Saavutettavuusseloste - Aalto-yliopistoTämä seloste on laadittu 20.11.2023.