Digitaalisten kotien hallintaskenaariot ja operaattorien liiketoimintamallit digitaalisten kotien hallinnassa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTallberg, Mathias; DI
dc.contributor.authorNordlund, Timo
dc.contributor.departmentDepartment of Electrical and Communications Engineeringen
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.labNetworking Laboratoryen
dc.contributor.labTietoverkkotekniikan laboratoriofi
dc.contributor.supervisorHämmäinen, Heikki; Prof.
dc.date.accessioned2011-12-08T09:22:18Z
dc.date.available2011-12-08T09:22:18Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractDigitaalisen kodin käsite on levinnyt nopeasti kuluttajien päivittäessä kotien laitteistoja digitaaliselle aikakaudelle. Digitaalisen kodin tunnusmerkkejä ovat kasvava verkkokykyisten laitteiden määrä ja niiden liittäminen sekä toisiinsa että Internetiin. Digitaaliset kodit muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi ja niiden hallinta yhä haastavammaksi. Tämä työ pureutuu syntyvään hallintaongelmaan. Oletuksena on, että yritysten tarjoamat digitaalisten kotien hallintapalvelut ovat tulevaisuudessa keskeisessä asemassa kotikäyttäjiin suuntautuvassa palveluliiketoiminnassa. Tämä tutkimus esittelee neljä hallintaskenaariota, jotka kehitettiin asiantuntijahaastatteluista ja kirjallisuuslähteistä kerättyjen ideoiden ja tiedon avulla. Skenaariot tarjoavat näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuden kehityssuunnista, ja selittävät hallintapalveluiden asemaa muuhun palveluliiketoimintaan nähden. Skenaariot on rakennettu tarkastellen toimialaa operaattorin näkökulmasta käsin. Esimerkit operaattorien liiketoimintamalleista ovat olennainen osa tämä tutkimusta. Ne yhdessä skenaarioiden kanssa osoittavat, että eri palveluiden yhdistäminen kokonaisuuksiksi (kytkykauppa) tulee olemaan tärkeä menestyksen aines. Kuluttajat eivät ole valmiita maksamaan digitaalisen kodin hallinnasta yksinään, vaan hallintapalveluiden kustannukset tulee peittää suurempien palvelukokonaisuuksien sisälle.fi
dc.description.abstractThe digital home is a new concept that has spread rapidly while consumers have been upgrading their electronic devices into the digital age. The increasing number of network-enabled devices, and connecting them with each other and to the Internet are the key characteristics of digital homes. This thesis attacks the problem that arises from the increasing complexity of managing the digital home systems. Management help offered by service providers to home users is assumed to play an important role in the future of digital home service business. With the help of ideas and information gathered from expert interviews and various written sources, four management scenarios were developed in this thesis. The scenarios provide insight into possible directions for future development, and explain the role of management provision in relation to the other domains of digital service business. The scenarios are constructed from the operator point-of-view. This thesis also presents examples of operator business models that together with the scenarios show that effective service aggregation will be an important success factor. The consumers will not be willing to pay for management as such; the cost of management should be hidden within a service bundle.en
dc.format.extent93
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/968
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-007751
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programmeTietoliikennetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorNetworking Laboratoryen
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keyworddigital homeen
dc.subject.keywordhome networken
dc.subject.keywordscenarioen
dc.subject.keywordbusiness modelen
dc.subject.keywordmanagement hierarchyen
dc.subject.keyworddigitaalinen kotifi
dc.subject.keywordkotiverkkofi
dc.subject.keywordskenaariofi
dc.subject.keywordliiketoimintamallifi
dc.subject.keywordhallintahierarkiafi
dc.subject.otherEconomicsen
dc.subject.otherElectrical engineeringen
dc.titleDigitaalisten kotien hallintaskenaariot ja operaattorien liiketoimintamallit digitaalisten kotien hallinnassafi
dc.titleScenarios and operator business models for management of digital homesen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_37551
local.aalto.idinssi34012
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn007751.pdf
Size:
886.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format