Alustatalouden innovoinnin ja kasvun haasteet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | J Muu elektroninen julkaisu
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
31
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 15/2020
Abstract
Tässä artikkelissa käsittelemme alustatalouden haasteita yritysten innovaatiotoiminnalle ja kasvulle. Artikkeli perustuu laajaan tutkimuskirjallisuuden katsaukseen pääasiallisina alueina digitaalinen talous, alustatalous, innovaatiotoiminta ja yrittäjyys. Alustatalous ilmiönä on kasvava ja toimialat ylittävä talouden ilmiö. Digitaaliset alustat mahdollistavat verkostopohjaisen arvonluonnin uudella tavalla alustan ja siihen osallistuvien osapuolien välillä. Alustojen erityispiirteitä kuvaamme käsitteellä alustamaisuus. Tunnistamme viisi keskeistä alustatalouden haastetta yrityksille: (1) Alkuvaiheen korkea osallistumiskynnys, (2) epätäydelliset datamarkkinat, (3) jaetut digitaaliset hyödykkeet, (4) innovaatiotoiminta digitaalisissa verkostoissa ja (5) digitaalisten alustojen sääntely.
Description
Keywords
alustatalous, alustamaisuus, digitaalinen talous, innovaatiotoiminta, yrittäjyys, innovaatiopolitiikka, sääntely
Other note
Citation