Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Työn lähtökohtana oli selvittää kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, millainen rooli ja merkitys väliaikaiskäytöillä on ollut Suvilahden alueella aihepiirin kirjallisuuden ja kolmen vaihtelevan kokoisen väliaikaiskäytön kohdeanalyysien pohjalta. Työn tavoitteena oli löytää uusi näkökulma väliaikaiskäyttöjen ilmiön tarkastelemiseksi Suvilahden alueella. Väliaikaiskäyttöjen avulla voidaan tuottaa Suvilahden alueelle uudenlaisia toimintoja ja käyttöjä noudattaen Helsingin kaupunkistrategiaa vuosille 2021–2025. Vaihtelevilla väliaikaiskäytöillä on mahdollista saavuttaa alueelle erilaisia kaupunkisuunnittelun tavoitteita, esimerkiksi kehittää Suvilahden rakennettua ympäristöä, lisätä sen tunnettavuutta ja tuoda alueelle erilaisia tapahtumia. Väliaikaiskäyttöjen avulla on mahdollista kasvattaa Suvilahden alueen tunnettavuutta ja lisätä alueen käyttö- ja käyttäjädiversiteettiä elävöittäen sitä pelkästään ihmisten omien verkostojen, halun ja innokkuuden avulla, mikä voi heijastaa paikan merkitystä ja siihen liittyviä arvoja alueen käyttäjille. Väliaikaiskäytöt voivat tarjota ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, esimerkiksi tuoda yhteen erilaisia ihmisryhmiä ja kulttuureja, luoda yhteenkuuluvuuden kokemuksia esimerkiksi ilmaisten matalan kynnyksen käyttöjen avulla, ja toisaalta tarjota uudenlaisia työskentelymahdollisuuksia arkkitehtuurin alalle. Väliaikaiskäyttöjen rooli Suvilahden kaupunkitilassa kytkeytyy lopulta kysymyksiin käyttäjien tasa-arvosta ja sen takaamisesta alueella. Työ kannustaa kaupunkisuunnittelijoita kiinnittämään huomiota Suvilahden alueen tavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavien keinojen monipuolisuuteen ja niiden edustamiin arvoihin, sekä väliaikaiskäyttöjen parissa toimivia jakamaan omaksumaansa tietoa käyttöjen toiminnan kehittämiseksi Suvilahdessa, tai laajemmin koko Suomen alueella.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
kaupunkisuunnittelu, Suvilahti, väliaikaiskäytöt, Suvilahti DIY, Kalasataman Vapaakaupunki, flow
Other note
Citation