Älykäs potilasvuode tehohoitopotilaan seurannassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Computational engineering
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
98
Series
Abstract
Sairaaloiden tehohoitoyksiköissä työskentelevät sairaanhoitajat ja lääkärit joutuvat päivittäin tekemisiin potilasvuoteiden kanssa, joissa on runsaasti potilaiden valvontaan tarvittavia laitteita ja johtoja. Sängyssä makaavan potilaan irroittaminen johdoista ja johtojen uudelleenkiinnittäminen hidastaa hoitohenkilöstön työskentelyä lisäten sairaalassa tarvittavan henkilökunnan määrää ja sairaanhoitokustannuksia. Kaapelimäärän vähentäminen paitsi helpottaisi sairaalahenkilökunnan työskentelyä, se myös nopeuttaisi ja tehostaisi sairaalaan saapuvien, kriittisessä tilassa olevien potilaiden hoitoa ja vähentäisi myös hoitotapahtumiin liittyviä virheitä ja todennäköisesti jopa potilaskuolemia. Langaton potilasmonitorointi tarjoaa ratkaisun kaapelimäärän vähentämiseen. Tässä diplomityössä esitetään tämän hetken käyttökelpoisimmat tekniikat sairaalaympäristön langattomaan tiedonsiirtoon. Varteenotettavimman ratkaisun tarjoavat lyhyen kantaman langattomat tiedonsiirtoverkot, jotka hyödyntävät teknologioita kuten mm. Bluetooth, UWB ja ZigBee. Lisäksi esitellään lyhyesti keskipitkän kantaman WLAN-verkot ja pitkän kantaman WAP-pohjainen tiedonsiirto. Tämän lisäksi tässä työssä on valmisteltu "älykkään potilasvuoteen" prototyyppi. Se on langaton potilasvuode, joka monitoroi potilasseurannan tärkeimpiä parametreja, joita ovat mm. EKG, verenpaine, pulssin etenemisaika, lämpötila, hengityksen monitorointi, liikkeen monitorointi, hapettuminen, pulssioksimetria sekä hiilidioksidin osapaineen mittaus. Työssä käydään kukin edellä mainituista läpi lyhyen teoriakatsauksen muodossa. Työssä pohditaan myös langattoman tiedonsiirron vaikutusta nykysairaalateknologiaan; miten se näkyy tehohoitopotilaiden seurannassa tällä hetkellä, ja miten langattomuus tulee kehittymään tulevaisuuden sairaaloissa.

The nurses and doctors working in the intensive care units of hospitals have to daily deal with patient beds that are connected to numerous cables and wires used to monitor patients. Detaching a patient who is lying in a bed with wires and then reattaching him slows down the work pace of the medical staff thus increasing the amount of staff and money needed to upkeep the hospital. Reducing the number of cables used not only eases the work of the hospital staff but also accelerates the treatment of patients arriving in the hospital, makes the treatment more effective and also apparently reduces the number of treatment errors and even patient mortality rates. Wireless patient monitoring offers a solution to reducing the number of cables used. This thesis presents the most useful present technologies for wireless data communication. Currently, short range wireless networks offer the most noteworthy solution to this problem. We shortly discuss the technologies enabling short range wireless networks to be built, such as Bluetooth, UWB and ZigBee. Also medium range wireless networks (WLAN) and long range wireless networks (WAP) are shortly discussed in this text. In addition, this work introduces the prototype of an "intelligent patient bed". It is a wireless patient bed that monitors the most important parameters of patient monitoring, which are, for example ECG, blood pressure, pulse transit time, temperature, respiratory monitoring, accelerometry, oxygenation, pulse oximetry and measurement of partial carbon pressure. The present report covers each of the parameters mentioned before in a form of a short theory representation. The report also discusses the effect wireless data communication has in modern hospital technology; how it can be seen in the study of intensive care patients and how the development of wireless technologies can be seen in future hospitals.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Iiro; Prof.
Thesis advisor
Sepponen, Raimo; Prof.
Keywords
study of an intensive care unit patient, intelligent patient bed, wireless data communication, tehohoitopotilaan seuranta, älykäs potilasvuode, langaton tiedonsiirto
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009651