Akustiikkamateriaalien kulmariippuvainen äänenabsorptio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Conference article in proceedings
Date
2021-11-24
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
245-252
Series
Akustiikkapäivät 2021, Akustiikkapäivät
Abstract
Esittelemme tässä artikkelissa vaihtoehtoisen tavan mitata äänen absorptio-ominaisuuksia 2D-goniometrillä. Laitteistolla voidaan mitata materiaalin äänen absorptiokerroin äänen eri tulo- ja heijastuskulmilla. Menetelmä perustuu ensimmäisten heijastusten erotteluun muista häiritsevistä heijastuksista aikaikkunoinnilla. Menetelmän etuna on helppo näytteen valmistus, suhteellisen pieni näytekoko ja mahdollisuus mitata helposti perforoituja näytteitä. Menetelmällä saadut tulokset korreloivat hyvin jälkikaiuntahuone- ja impedanssiputkimittauksista saatuihin tuloksiin ja auttavat ymmärtämään materiaalien äänen absorptiota entistä laajemmin.
Description
Keywords
acoustical measurements, Absorption, acoustic materials, akustinen mittaus, akustinen materiaali, absorptiokerroin
Other note
Citation
Cucharero Moya , J , Hänninen , T & Lokki , T 2021 , Akustiikkamateriaalien kulmariippuvainen äänenabsorptio . in Akustiikkapäivät 2021 . Akustiikkapäivät , Akustinen Seura ry , pp. 245-252 , Akustiikkapäivät , Turku , Finland , 24/11/2021 . < https://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2021/11/akustiikkapaivat_2021_s245.pdf >