Teknillinen korkeakoulu toimintakertomus, syyslukukausi 1986

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
J Muu elektroninen julkaisu
Date
1987
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
272
Series
Abstract
Sisältää tietoja mm. opettajista, opiskelijoista, opiskelijoiden määristä, suoritetuista tutkinnoista, myönnetyistä stipendeistä ja apurahoista.
Description
Keywords
vuosikertomus, toimintakertomus, årsberättelse, årsredovisning
Other note
Citation