Design of a software defined radio spectrometer for space applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Communications Engineering
Mcode
ELEC3029
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
35
Series
Abstract
This thesis presents a system for measurements of high frequency (HF, 3-30 MHz) radio waves using a direct sampling receiver. Signal processing software developed in the work allows simultaneous spectrum analysis and reception of multiple narrow band channels on any frequencies within the HF range. The software makes use of parallel computing on general purpose multi-core processors. A fast-convolution filter bank is used for computationally efficient down-conversion of radio channels. Measurement setup built in the work consists of an antenna, an RX888 direct sampling receiver and a computer. The setup was successfully used to measure HF spectrum for 14 months.

Tässä diplomityössä esitellään järjestelmä HF-radioaaltojen (3-30 MHz) mittauksiin suoranäytteistävällä vastaanottimella. Työssä kehitetty signaalinkäsittelyohjelmisto mahdollistaa samanaikaisen spektrianalyysin ja usean kapeakaistaisen kanavan vastaanoton millä tahansa HF-alueen taajuuksilla. Ohjelmisto hyödyntää rinnakkaislaskentaa yleiskäyttöisillä moniydinprosessoreilla. Laskennallisesti tehokkaaseen radiokanavien alassekoitukseen käytetään pikakonvoluutiosuodinpankkia (fast-convolution filter bank). Työssä rakennettu mittausjärjestely koostuu antennista, suoranäytteistävästä RX888-radiovastaanottimesta ja tietokoneesta. Mittausjärjestelyllä mitattiin HF-spektriä onnistuneesti 14 kuukauden ajan.
Description
Supervisor
Wichman, Risto
Thesis advisor
Kallio, Esa
Keywords
direct sampling receiver, software defined radio, fast-convolution filter bank, parallel computing, HF radio
Other note
Citation