Service products in free electricity market

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Sähkölaitos- ja valaistustekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
113
Series
Abstract
Sähkömarkkinalaki astui Suomessa voimaan 1.6.1995. Käytännössä sähkömarkkinoiden vapautuminen tapahtui vähitellen muutamassa vaiheessa. Sähkömarkkinalailla on pyritty luomaan kilpailua sähkön tuotantoon ja myyntiin. Sähkön siirto ja jakelu ovat sen sijaan monopolistista toimintaa, joille on asetettu mahdollisimman tarkat pelisäännöt. Sähkömarkkinalain tavoite on ollut parantaa markkinoiden toimivuutta ja siten turvata Suomen sähkön tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmän tehokkuus ja kilpailukykyisyys myös tulevaisuudessa. Sähkömarkkinalaki on asettanut sähköyhtiöt uudenlaiseen tilanteeseen ja se on toiminut muutosvoimana sähköyhtiöille. Asiakkailla on mahdollisuus valita sähkönmyyjänsä vapaasti riippumatta sen maantieteellisestä sijainnista. Sähköyhtiöt yrittävät vapailla markkinoilla pitää vanhat asiakkaansa ja koettavat hankkia myös uusia. Tässä työssä on tutkittu sähköyhtiöiden vapaille sähkömarkkinoille kehittämiä tuotteita ja palveluja. Sähköyhtiöt ovat kehitelleet asiakkailleen runsaasti erityyppisiä tuotteita ja palveluja. Kilpailluilla markkinoilla palveluiden tuotteistamisesta on tullut merkittävä osa sähköyhtiöiden toimintaa. Tästä voi muodostua ratkaiseva menestystekijä ankarassa kilpailussa asiakkaista. Tässä työssä on erityisen kiinnostuksen kohteena ollut sähköyhtiöiden kesämökkiasiakkaat. Työssä on kartoitettu, millaisia tuotteita ja palveluita sähköyhtiöt pystyvät tarjoamaan juuri tälle tietylle kohderyhmälle. Lisäksi on selvitetty asiakaskyselyn avulla, ovatko kesämökkiasiakkaat kiinnostuneita sähköyhtiöiden lisäpalveluista ja -tuotteista ja ovatko he myös valmiita maksamaan niistä. Vastausten perusteella kesämökkiasiakkaat ovat kiinnostuneita tietyistä kesämökin turvallisuus- ja ohjauspalveluista Saatuja tuloksia pystytään hyödyntämään jatkettaessa kehitystyötä varsinaiseksi kesämökkiasiakkaille suunnattavaksi palvelutuotteeksi, jonka tarjontaa voidaan myöhemmin mahdollisesti laajentaa muillekin asiakasryhmille.
Description
Supervisor
Lakervi, Erkki
Keywords
the Electricity Market Act, sähkömarkkinalaki, utility, sähköyhtiö, free competition, vapaa kilpailu, services and products, palvelut ja tuotteet, summer cottage service product, kesämökkipalvelutuote
Other note
Citation