Runo - Encouraging historical thinking through a narrative game

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Game Design and Production
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Historical thinking is a relevant tool for understanding modern society. As a popular form of interactive entertainment, historical video games may aid in encouraging it in a unique manner. This thesis explores encouraging historical thinking through the design of a narrative game. In the context of this thesis, historical thinking is defined as understanding history as a process instead of as a collection of facts. Narrative games are defined as first-person games that emphasise narrative exploration as their primary type of gameplay. The thesis has two parts: the creation of a video game concept, Runo, and this written text. The game concept is an on-going, multidisciplinary collaboration that is still largely unfinished. As such, this thesis is a practice-led research conducted to provide means for implementing the design goal better with further iteration and to provide helpful knowledge for other practitioners. The literature review about the subject shows that games may excel in highlighting the contingency related to historical processes especially via enabling the playful exploration of counterfactual scenarios. However, some game types are more suitable for this than others. Furthermore, the review explores the capabilities of narrative games for conveying ideas and emotion through their primary narrative devices: game mechanics and environmental storytelling. Then, through critical reflection on the current design of the alpha version of Runo, the research finds that while narrative games may not be the optimal genre for exposing large-scale historical processes, they can offer an individual, intimate perspective to them. To encourage historical thinking, narrative games should aim to provoke historical resonance early, make use of narrative layering and feature less linearity. These observations would confirm the suggestions of other scholars.

Historiallinen ajattelu on tärkeä työkalu nykyajan yhteiskunnan ymmärtämisessä. Suosittuna, interaktiivisena viihteen muotona historialliset videopelit voivat kannustaa historialliseen ajatteluun uniikilla tavalla. Tämä opinnäyte käsittelee historiallisen ajattelun edistämistä narratiivipelin suunnittelun avulla. Tutkielmassa historiallinen ajattelu määritellään historian ymmärtämiseksi prosessina eikä vain kokoelmana faktoja. Narratiivipelit määritellään ensimmäisen persoonan peleiksi, joissa pelikokemuksen pääosassa on tarinankerronta. Opinnäyte koostuu kahdesta osasta: Runo-pelikonseptin suunnittelusta sekä tästä kirjallisesta osuudesta. Pelikonsepti on monitieteellinen yhteistyöprojekti, joka on edelleen käynnissä ja keskeneräinen. Näin ollen opinnäyte on tutkimusmetodiltaan käytäntöjohteinen (practice-led) ja pyrkii tarjoamaan keinoja, joilla parantaa pelikonseptia tulevaisuudessa, sekä hyödyllistä tietoa myös muille ammatinharjoittajille. Kirjallisuuskatsauksesta huomataan, että pelit kunnostautuvat historiallisiin prosesseihin liittyvän epävarmuuden havainnollistamisessa etenkin mahdollistamalla pelaajille kontrafaktuaalisten tapahtumien leikillisen tutkiskelun. Kaikki pelityypit eivät kuitenkaan sovellu tähän tarkoitukseen yhtä hyvin kuin toiset. Lisäksi katsaus tarkastelee narratiivipelien kykyä välittää pelaajille ajatuksia ja tunteita ensisijaisten tehokeinojensa, pelimekaniikkojen ja tilallisen tarinankerronnan, kautta. Lopuksi Runo-konseptin alpha-version kriittisen tarkastelun pohjalta huomataan, että vaikka narratiivipelit eivät välttämättä ole lähtökohtaisesti optimaalinen genre laaja-alaisten historiallisten prosessien havainnollistamiselle, ne voivat tarjota niihin yksilöllisen, läheisemmän näkökulman. Edistääkseen historiallista ajattelua narratiiivipelien tulisi pyrkiä herättämään historiallista resonanssia aikaisessa vaiheessa, käyttää hyödyksi narratiivien kerrostamista sekä olla vähemmän lineaarisia. Nämä havainnot tukevat muiden tutkijoiden huomioita.
Description
Supervisor
Junnila, Miikka
Thesis advisor
Fewster, Derek
Keywords
game design, history, historical thinking, narrative, game mechanics, environmental storytelling
Citation