Analysis of various paper-making chemistry management cases by modelling and simulation

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRäsänen, Erkki
dc.contributor.authorHoikkala, Simo Olli
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Chemical Engineeringen
dc.contributor.supervisorPaltakari, Jouni
dc.date.accessioned2020-12-23T17:38:05Z
dc.date.available2020-12-23T17:38:05Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractSimulation can be used to study processes and their properties. Although many simulation programmes are available for the paper and pulp industry, a programme that focuses on process water has not been developed. Because of this, Kemira R&D decided to build its own simulation tool. Building such a tool from scratch requires documentation and test usage. The purpose of this thesis was to document and study the utilisation of the self-made simulation tool for modelling paper, pulp and water treatment processes. The models in the simulation tool were written with C++ and the simulations were made with the LabView programme. In the applied part, the first experiment was to study water circulation in a paper-making process and the formed deposits in the water circulation. The first experiment also studied the effect of the coating change to the deposits. The second experiment studied the biocide feeding sequences in a fourtank system. The utilisation of the simulation proved useful in problem-solving situations in which there was no possibility for trial runs. In the first experiment, the simulation verified that high oxalate level was the problem source of the deposits in the papermaking process. The second experiment revealed that the best feeding sequences were fed at the beginning of the process.en
dc.description.abstractSimulointia voidaan käyttää prosessien ja niiden ominaisuuksien tutkimiseen. Paperi- ja selluteollisuuden prosessien simulointiin on saatavilla useita ohjelmia mutta ohjelmaa, joka olisi keskittynyt prosessivesiin, ei ole saatavilla. Tästä johtuen Kemira T&K:ssa päädyttiin rakentamaan oma simulointityökalu. Simulointityökalun rakentaminen alusta lähtien vaatii dokumentointia sekä koekäyttöä. Tämän työn tarkoitus oli dokumentoida ja tutkia itserakennetun simulointityökalun käyttöä paperi-, sellu- ja vedenpuhdistusprosessien mallinnukseen. Simuloinnissa käytetyt mallit tehtiin C++ kielellä, mallien käyttöä ja ylläpitoa ajatellen. Simuloinnit suoritettiin LabView ohjelmalla. Soveltavassa osassa ensimmäisenä tutkimuskohteena oli paperikoneen vesikierto ja siinä muodostuva sakka, sekä päällysteen vaihdon vaikutus sakkaan muodostukseen. Toisena tutkimuskohteena olivat biosidin syöttösekvenssit neljän säiliön systeemissä. Simuloinnin käyttö osoittautui hyödylliseksi ongelman ratkaisutilanteissa, joissa ei ollut mahdollisuutta tehdä tehdasmittakaavan koeajoja. Simuloinnin avulla voitiin varmistaa korkean oksalaattipitoisuuden sakan muodostumisen ongelmalähteeksi paperinvalmistusprosessissa. Toisessa tutkimuskohteessa havaittiin parhaat biosidipitoisuudet prosessissa, kun biosidi syötettiin prosessin alkupään säiliöihin.fi
dc.format.extent68 + [4]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99538
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358365
dc.language.isoenen
dc.programme.majorPaperi- ja painatustekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-21fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordpaper processen
dc.subject.keywordpaperiprosessifi
dc.subject.keywordbiocideen
dc.subject.keywordbiosidifi
dc.subject.keywordsimulationen
dc.subject.keywordsimulointifi
dc.titleAnalysis of various paper-making chemistry management cases by modelling and simulationen
dc.titleErilaisten paperinvalmistuksen kemian hallintaan liittyvien tapausten analysointi mallinnuksella ja simuloinnillafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_06730
local.aalto.idinssi42883
local.aalto.openaccessno
Files