Tapaustutkimus Malmin lentoaseman sulkemispäätöksestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Konflikti Malmin lentoaseman sulkemisesta ja lentokentän maa-alueen muuttamisesta asuinkäyttöön on ollut esillä jo vuosia ja ulottuu prosessina useiden vuosikymmenten taakse aina 1960-luvulle saakka, jolloin Helsingin kaupunki on ensimmäistä kertaa yrittänyt saada lentoaseman suljetuksi. Tämän jälkeen Helsingin kaupunki on aina tasaisin väliajoin pyrkinyt ajamaan Malmin sulkemista toteuttaakseen asuntopolitiikan intressejään. Viimeisin tapahtumaketju Malmin sulkemiseksi alkoi vuonna 2005, minkä seurauksena lentoaseman ylle laskeutui epävarmuuden verho moneksi vuodeksi, kunnes nyt vuoden 2016 aikana päätös Malmin sulkemisesta näyttää lähestulkoon varmalle. Konfliktista on muodostunut julkisuudessa kuva, jossa Helsingin kaupungin asuntopolitiikan intresseillä perustellaan lentoaseman sulkemisen tärkeyttä. Tärkeimpänä perusteena on ollut pula rakennuskelpoisesta asuntomaasta, minkä ohella lentoaseman merkitystä Helsingille on pidetty vähäisenä. Tämä kaupungin ja lentoaseman sulkemista ajavien tahojen näkemys on ajautunut konfliktiin Malmia käyttävien tahojen kanssa, jotka ovat perustelleet lentoaseman tärkeyttä ja korostaneet sen kehittämispotentiaalia Helsinki-Vantaata tukevaksi kakkoslentoasemaksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on paneutua tähän kehittämispotentiaaliin pääkaupunkiseudun saavutettavuuden näkökulmasta, jota yhdessäkään laajamittaisemmassa tutkimuksessa ei ole vielä erityisesti nostettu esille. Tämä liittyy voimakkaasti kasvavaan lentoliikenteeseen ja sen aiheuttamaan vakavaan ruuhkautumiseen kaikilla maailman suurimmista ja sijainnillisesti tärkeimmistä lentokentistä. Helsinki-Vantaa on jo nyt ruuhkautunut suosituimpien ja tärkeimpien lentoonlähtö- ja saapumisvuorojen osalta, minkä lisäksi lentoasemaa kehitetään voimakkaasti palvelemaan yhä useampia matkustajia ilman tosiasiallisen kiitotiekapasiteetin kasvua. Helsinki-Vantaan maantieteellinen asema lähimpänä porttina Aasiaan antaa sille erinomaisen potentiaalin kasvaa tärkeäksi Aasian liikenteen solmukohdaksi, minkä myötä maailman suurkentiltä tutut saavutettavuusongelmat voivat muodostua arkipäiväksi pääkaupunkiseudullakin ilman ruuhkautumista helpottavaa kakkoslentoasemaa. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään Helsingin kaavailemiin kehityssuunnitelmiin Malmin lentokentän asuinalueen osalta ja tutkitaan väitettä rakennuskelpoisen asuntomaan riittävyydestä puhtaiden numeroiden valossa. Tarkoituksena tutkimuksessa on löytää vastaus siihen kysymykseen, onko lentoaseman sulkeminen rationaalista tässä ajan hetkessä.

The future of Helsinki-Malmi airport has been a topic for conflicted discussion for many a year now. The city of Helsinki has a high interest to transform the airpot area into a neighborhood of multifaceted housing and has been trying to push for this transformation from as early as 1960's. The latest of the events concerning the future of the airport started in 2005 after which the decision making of public authorities seem to have concluded into a final decision to close the airport out of the way of new apartments. The conflict has caught a lot of publicity and one of the most discussed topics related to it has been the main argument for closing it, the claim that there is a major shortage of suitable land to build new housing to. In addition the city officials, public authorities and city planners have given a view that the airport doesn't have any real value these day. The goal of this thesis is to further investigate the potentiality of Malmi airport from the viewpoint of growing air traffic and its possible effect on the accessibility of Helsinki Metropolitan Area. None of the existing research articles or reports with regards to the decision making of public authorities have delved into this matter which leaves a notable gap to the material that is important in making decisions of this scale. Furthermore, this thesis will also investigate the situation of the latest zoning plans of Helsinki in an attempt to find out how the claims of land shortage hold in the light of plain numbers.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Mattila, Hanna
Keywords
Malmin lentoasema, maankäyttö, konflikti
Other note
Citation