BLOB! Taiteellista työskentelyä ajassa - ajan kanssa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
BA -opinnäytetyössä BLOB! Taiteellista työskentelyä ajassa -ajan kanssa tarkastellaan esittävän taiteen/tilallisen taideteoksen suunnittelijatyöparin työskentelyprosessia, toisen suunnittelijan näkökulmasta. Suunnittelijatyöpari, joista toinen opiskelee pukusuunnittelua ja toinen näyttämölavastusta, toimi teoksessa yhdessä alusta loppuun vastaten kumpikin tasaveroisesti teoksen kaikista osa-alueista. Työskentelyprosessi perustui käytännössä kokeilevaan taiteelliseen työskentelyyn, jossa havainnoitiin sitä, miten voi pyrkiä luovuudelle ja ideoille mahdollisimman paljon tilaa antavaan työskentelymalliin. Tämän opinnäytteen havainnot ovat pääosin tekijän taiteellisen opinnäytteen BLOB! tekoprosessista. Opinnäytteessä viitataan myös muiden alan ammattilaisten kirjoituksiin luovuudesta ja ideoiden synnystä. Opinnäytteen taiteellisen osion tavoitteena oli löytää itselle sopivia taiteellisen työskentelyn malleja luomalla mahdollisimman edullinen työskentelyn tila, jonka kautta saatuja havaintoja voisi soveltaa myöhemmin erilaisissa työprosesseissa. Suunnittelijatyöparin lähtökohtainen väite luovasta työskentelyn tilasta oli se, että luovuus ja ideat tarvitsevat ensisijaisesti aikaa, vapautta ja mahdollisuutta intuition seuraamiselle.
Description
Supervisor
Ijäs, Eeva
Thesis advisor
Ijäs, Eeva
Liflander, Elina
Keywords
luovuus, aika, intuitio, installaatio
Other note
Citation