Game Over Kawaii

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Kawaii on japanilainen ilmaisu, jolla tarkoitetaan ihanaa ja suloista. Tyylisuunnalla viitataan graafisesti pelkistettyihin muotoihin sekä positiivisiin ja elämäniloisiin väreihin. Opinnäytetyöni käsittelee kawaii-tyylistä graafista suunnittelua Bright Creatures Hop -matkapuhelinpeliin. Tutkimustavoitteenani oli perehtyä peligraafikon maailmaan lähdekirjallisuuden ja luovan prosessin kautta. Tutustun työssäni matkapuhelimella pelaamisen tapoihin ja motivaatioihin, mietin kuinka ne vaikuttavat graafiseen suunnitteluun sekä käyn läpi matkapuhelimen perusominaisuuksia graafisen suunnittelun alustana. Produktiona luon graafisen suunnittelun konseptin Bright Creatures Hop -matkapuhelinpeliin sekä tähän liittyvään pehmolelupeliin. Opinnäytteen yhteistyöyrityksenä toimi 2011 aloittanut Blobery Oy.

Kawaii is Japanese meaning cute and adorable. Kawaii style attaches geometrical simplicity to joyful and bright colors. The study examines Kawaii-style graphic design for Bright Creatures Hop mobile phone game. I explore different challenges of designing graphics for mobile phones, followed by production of graphics for mobile phone and soft toy games. Design was done in collaboration with Blobery Ltd established in 2011.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
graafinen suunnittelu, peligraafikko, matkapuhelinpelit, peligrafiikka, matkapuhelin, graphic design, game graphic designer, mobile phone game, game graphics, mobile phone, grafisk design
Other note
Parts
  • Bright Creatures Hop -matkapuhelinpeli ja -pehmolelut
Citation