Konstruktion av en 6 HK radialborrmaskin för snabbstålsbett. Fordras de viktigaste detaljritningarna, sammanställningsritning och beräkningar samt särskilt diagram och tabeller utvisande användningsmöjligheter för olika bettgrovlek och arbetsmaterial, förutsatt att den tillbudsstående effekten hela tiden fullt utnyttjas samt särskilt diagram och tabeller utvisande användningsmöjligheter för olika bettgrovlek och arbetsmaterial, förutsatt att den tillbudsstående effekten hela fullt utnyttjas

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
52
Series
Description
Keywords
Other note
Citation