Systeemiäly - Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2004
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
247
Series
Systems Analysis Laboratory Research Reports, B24
Abstract
Teoksen artikkeleissa pohditaan systeemiälyn näkökulmasta eri elämänalojen ilmiöitä ja haasteita. Aiheina mm. systeemiäly vastaan systeemidiktatuuri, työnohjaus, palkitseminen, sovittelu, opettaminen, systeemiälykäs opettaja, valmistavan luokan opettajan työ, erityislastentarhanopettajan työ, ympäristösuunnittelu, maailman vesikysymys, talouskriisi, hyvä elämä ja luopuminen, improvisointi, systeemiälykäs arki, parisuhde, sosiaalinen taidokkuus, eri älykkyyden muodot. Kirjan valotukset korostavat systeemiälyn käsitteen hyödyllisyyttä hyvin monilla nyky-yhteiskunnan ajankohtaisilla aloilla.
Description
Keywords
Systeemiäly, Työelämä, Opetus, Yhteiskunta, Hyvä elämä
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/URN:ISBN:951-22-7167-2