Liimauspaineen, liimauslämpötilan ja liimamäärän vaikutus kaseini- ja albuminiliimoilla kolmenkertaisen ristivaneerin liimaus- ja vetolujuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1941
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
24 s. + liitt. 69
Series
Description
Keywords
Other note
Citation