Turvallinen sähköinen asiointi EU-yhteisössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
72+5
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Hirvonen, Ari
Mutikainen, Pekka
Keywords
Digital Signature, kertakirjautuminen, Opportunistic Encryption, SAML, SAML, sähköinen allekirjoitus, Single Sign-On, tilannevainuinen salaus, XML-signature, XML-allekirjoitus
Other note
Citation