Shinpai Unisex-vaatemallisto

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Abstract
Opinnäytetyöni koostuu produktiivisesta osuudesta, joka on vaatemallisto, sekä kirjallisesta osuudesta, jossa käsittelen mallistoni tekoprosessia. Mallisto koostuu kymmenestä vaatteesta, joista neljä on mahdollista kääntää toisinpäin, näin luoden uusia asukokonaisuuksia. Mallistoni pääinspiraatio on japanilainen kaavamuotoilu ja perinteiset japanilaiset vaatteet, jotka ovat kooltansa hyvin muokattavia. Olin puoli vuotta Japanissa, Tokiossa vaihdossa TAMA Art Universityssä ja tämä kokemus antoi mallistooni paljon vaikutteita. Japanilaisten perinteisten vaatteiden muokattavuus kiinnosti minua ja halusin tehdä kaikista mallistoni vaatteista kooltansa muokattavia. Kaikki vaatteet mahtuvat S-L kokoisille ihmisille pituuteen tai sukupuoleen katsomatta. Vaatteiden Koon muokattavuus on saatu aikaiseksi erilaisten nauhakujien ja nauhakiristysten avulla. Tein mallistoani varten sarjakuvan nimeltään 心配 (Shinpai), jota käytin vaatteissa kuviointina. Sarjakuvakuosi on vaatteissa visuaalisesti tärkeänä piirteenä ja tarina on luettavissa vaatteiden päältä. Olen tehnyt sarjakuvia jo kauan ja halusin liittää intohimoni sarjakuviin osaksi mallistoani. Sarjakuva esittelee omakohtaisia tuntemuksiani, mutta tein sarjakuvasta monitulkintaisen, jotta jokainen katsoja voi tuoda omat kokemuksensa osaksi tarinaa. Jatkoin sarjakuvan tarinan käsittelyä myös käsinmaalatun takin kuvioinnissa. Malliston vaatteet on suunniteltu kummallekin sukupuolelle sopiviksi, eli ne ovat unisex. Halusin vaatteiden muodoilla rikkoa sukupuolistereotypioita ja tuoda perinteisten japanilaisten vaatteiden muodot nykypäivään. Haastavaa oli saada vaatteet istumaan erilaisten vartaloiden päälle, mutta muokattavuuden avulla niiden istuvuutta pystyy muokkaamaan aina uudelleen. Olen hyvin kiinnostunut ekologisesta suunnittelusta, joten halusin tehdä mallistoni kaavoituksesta mahdollisimman ekologisen. Käytin kaavoituksessa zero waste periaatetta, että mahdollisimman vähän kangasta menisi hukkaan kankaiden leikkausvaiheessa. Monen vaatteen kaavat ovat täysin suorakulmaisia, joten kaikki kangas pystytään käyttämään hyväksi. Mallistossa käyttämäni materiaalit ovat täysin vegaaneja. Vegaanisuus on minulle eettinen periaate, mutta se on myös ekologisempaa, kuin eläinperäisten tuotteiden tuottaminen.

My Bachelor of Arts Graduation Thesis is a Fashion collection, which consist of the clothes I made and a written part where I explore the making process of this collection. The Collection consist of ten garments from which four are reversible, thus creating new looks and outfits. My collections main inspiration is japanese patternmaking and traditional japanese clothing, which are adjustable in size. I was an exchange student in TAMA Art University in Tokyo, Japan, for half a year and this experience influenced my collection a lot. The adjustability of traditional japanese clothing interested me and I wanted to make all the clothes in my collection adjustable in size. All the clothes fit on people of sizes S-L without regardless of gender or height. The adjustability of the clothing is achieved by strings and ribbons. I made a comic for my collection called 心配 (Shinpai), which I used as a pattern on the clothes. The story in the comic can be read from the clothes. I have been making comics for a long time so I wanted to incorporate this passion as a part of my collection. The comic deals with my own emotions and experiences, but I made the comic so that it is open for interpretations so that everybody can bring their own experiences into the comic. The clothes are designed for both sexes, meaning they are unisex. With my clothing I wanted to break gender stereotypes and bring the forms of traditional japanese clothing into the modern day. It was challenging to make the clothes fit onto different bodytypes but the adjustability of the clothing makes it possible for them to fit onto everybody. I am interested in ecological design so I wanted to make the patterns of the clothes as ecological as possible. I used zere waste principle in the making of my patterns so that there wouldn't be any waste left when cutting the fabrics. Many of the clothes in my collection are made only by using retangular pieces so that all the fabric can be used. All the materials used in my collection are vegan. Being vegan is an ethical principle for me but it is also more ecological that producing animal based products.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
vegaani, unisex, vaatemallisto, zero waste, japani, sarjakuva
Other note
Citation