Raptor codes and their applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 64
Series
Abstract
Tämä on kirjallisuustutkimus Raptor-koodeista. Raptor-koodit ovat pois pyyhkimisen korjaavia koodeja ja siten sopivia binäärisiin kadottaviin kanaviin kuten liikenne Internetissä. Raptor-koodit ovat luokka suihkulähdekoodeja lineaariaikaisella koodauksella ja dekoodauksella. Raptor-koodit tarvitsevat keskimäärin vakiomäärän ylimääräisiä symboleita kutakin koodattavaa symbolia kohden. Tätä ylitystä merkitään symbolilla e. Raptor-koodit muodostavat potentiaalisesti rajoittamattoman jonon symboleita ja jokaisesta kokoa k(1 + e) olevasta osajoukosta ulostulosymboleja voidaan muodostaa k alkuperäistä sisäänmenosymbolia suurella todennäköisyydellä. Perusidea Raptor-koodeissa on sisäänmenosymbolien esikoodaus ennen sopivan LT-koodin soveltamista. Sopivan ulostulo-astejakauman valinta on keskeistä LT-koodin suunnittelussa. Useita erilaisia astejakaumia on ehdotettu. Äärellispituusanalyysi voidaan tehdä kaikenkattavan dekoodausvirhetodennäköisyyden laskemiseksi Raptor-koodille. Raptor-koodeista voidaan tehdä systemaattisia. Raptor-koodit keksittiin vuonna 2000 ja patentoitiin vuonna 2001. Sovellukset vaihtelevat pisteestä-pisteeseen kommunikaatiosta monilähetykseen ja yleislähetykseen. Raptor-koodit on valittu monilähetys/yleislähetys standardiin 3G-mobiililaitteisiin. Myös DVB-H- ja DVB-IP-standardit käyttävät Raptoria. IETF-organisaatiolle on tehty luonnos Raptorista hyväksyttäväksi standardiksi luotettavaan monilähetykseen Internetissä.
Description
Supervisor
Östergård, Patric
Thesis advisor
Liinaharja, Markku
Keywords
broadcast, astejakauma, degree distribution, LT-koodit, finite-length analysis, monilähetys, fountain codes, raptor-koodit, LT-codes, suihkulähdekoodit, multicast, yleislähetys, raptor codes, äärellispituusanalyysi
Other note
Citation