Election Star -karikatyyrit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2005
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Election Star -karikatyyrit on lopputyö, joka käsittelee poliittisen karikatyyrin interaktiivista luomista uudessa mediassa. Election Star -projektissa mukana olivat MTV3, Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratorion Crucible Studio sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun CKIR (Center for Knowledge and Innovation Research). Lopputyössäni loin MTV3:n kahteen eri vaalikoneeseen (vuoden 2004 Euroopan Unionin vaalit ja vuoden 2004 kunnallisvaalit) karikatyyrihahmot, joiden muotoon vaikuttivat vaalikoneen käyttäjän antamat vastaukset. Election Star -projektin tavoitteena oli luoda televisiota varten uusi lajityyppi, joka perustuisi commedia dell'arten esitystraditioon ja toisaalta sisältäisi vaaleihin liittyvän tialstotiedon tieteellisen visualisoinnin elementtejä. Vaalikoneissa kysymykset, tieteellinen visualisointi ja karikatyyri-hahmot esitettiin käyttäjälle rinnakkain. Karikatyyrihahmojen luomisen keskeinen kysymys oli poliittisen elämän karrikoiminen niin, että se olisi terävyydessään viihdyttävää, mutta ei kuitenkaan loukkaisi jotain kansan- tai äänestäjäkunnan osaa erityisen paljon. Hahmojen tarkoitus oli korostaa vaalikoneiden leikinomaisuutta, ja sitä, että valitsemisen vastuu on äänestäjällä, ei vaalikoneella. Projektin tuloksena syntyi kaksi sarjaa poliittisia karikatyyrejä. EU-vaaleja varten tein perinteisemmät poliittiset eläinhahmot, ja kuntavaaleihin sarjakuvamaisemmat, kuvitusmaisemmat hahmot. Interaktiivisen hahmokarikatyyrin tulevan kehittämisen kannalta on mielestäni tärkeää parantaa hahmojen rakentumisen dramatiikkaa.
Description
Supervisor
Dean, Philip
Keywords
Poliittinen karikatyyri, interaktiivisuus, commedia dell'arte, tieteellinen visualisointi, eläinhahmot
Other note
Citation