Usability study: E-commerce admin panel

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
WWW-teknologiat
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
vii + 64
Series
Abstract
Today, it's easy to create a web shop using one of the generic open source e-commerce platforms. These platforms are usually ready-to-use solutions equipped with a lot of features. The problem is that modifying and managing them may be difficult for the inexperienced users because of the high amount of features. This is why Floweb ltd has developed a new web shop platform which is designed to be light and as easy to use as possible. This thesis presents the main features of this web shop platform's admin panel and focuses on admin panel's usability. The idea is to find out what kind of usability problems the admin panel has, what causes them and find solutions to these problems. Furthermore, the thesis studies which of the usability inspection methods would be preferred for the usability inspection. In the usability inspection, I used three inspection methods: The cognitive walkthrough, heuristic evaluation and user testing. For the inspection of the user interface, I used the basic tasks considering setting up and managing a web shop. In addition to the inspection, I compared the methods I used by considering the amount and severities of the recognized problems and my experiences of the methods. Many usability problems were found from different parts of the user interface by using the methods. The significant amount of the problems were related to unclear or unnoticed things. The conclusions were that guidance should be generally improved and there should be more testing with real users. Also, even though heuristic evaluation recognized more problems than user testing, the most effective method was user testing after all, because it found more relevant problems. Finally, the amount of the usability problems emphasizes the importance of the usability inspection as a part of the software development process.

Nykyisin oman verkkokaupan perustaminen on helppoa valmiiden avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustojen avulla. Ongelmana kuitenkin on, että ne ovat luonteeltaan yleiskäyttöisiä, joten niiden muokkaaminen ja hallinta voi olla hankalaa kokemattomille käyttäjille suuren ominaisuusmäärän takia. Tästä syystä Floweb Oy on kehittänyt uuden verkkokauppa-alustan, joka on pyritty tekemään mahdollisimman kevyeksi ja helppokäyttöiseksi. Tämä diplomityö esittelee Flowebin kehittämää verkkokauppa-alustaa, jonka hallintapaneelin käytettävyys on tutkimuksen kohteena. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia käytettävyysongelmia hallintapaneelissa on, mistä ne johtuvat ja etsiä näille ratkaisut. Lisäksi työssä pohditaan mitä arviointimenetelmiä käytettävyystutkimuksessa kannattaisi käyttää. Käytettävyystutkimuksessa käytin kolmea arviointimenetelmää: kognitiivista läpikäyntiä, heuristista arviointia sekä käytettävyystestausta. Käyttöliittymän arvioinnissa käytin menetelmien apuna verkkokaupan perustamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi vertailin käytettyjä menetelmiä sekä niiden tunnistamien ongelmien määrien ja vakavuuksien että omien kokemuksieni avulla. Arviointimenetelmien avulla havaittiin paljon käytettävyysongelmia käyttöliittymän eri osista. Merkittävä osa ongelmista liittyi epäselviin tai huomaamattomiin asioihin käyttöliittymässä, joiden avulla todettiin, että ohjeistusta tulisi parantaa sekä testausta oikeiden käyttäjien kanssa lisätä. Lisäksi ongelmien perusteella selvisi, että vaikka heuristinen arviointi tunnisti eniten ongelmia, käytettävyystestaus todettiin tehokkaimmaksi sen löydettyä eniten oleellisia ongelmia. Käytettävyysongelmien määrä korostaa myös käytettävyystutkimuksen tärkeyttä osana ohjelmistokehitysprosessia.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Kivilompolo, Mika
Keywords
usability inspection, heuristic evaluation, cognitive walkthrough, user testing, e-commerce platform, comparison of evaluation methods
Citation