Tutkimus naistyövoiman koulutuksesta ja työsaavutuksista suurehkossa sotatarviketehtaassa sodan 1941-44 aikana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1946
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Description
Supervisor
Niini, Eino M.
Keywords
Other note
Citation