Business analytics and optimization framework for mobile telecommunication operator sector

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 77
Series
Abstract
Knowledge and intelligence regarding the business environment the corporations are working in is vital in today's competitive environment. Various methods regarding information and the analysis of it are used in the business realm in order to help with these challenges. One of these methods is Business Analytics and Optimization, BAO. This master's thesis investigates the use of BAO in the context of mobile telecommunication operators. The goal of the thesis is to create a framework of BAO application in the mobile telecommunication operator sector. The BAO processes are based on handling of data and information from which new information is created through analytical processes. This new information aims to reveal risks and possibilities and increases the value of the information already possessed by the operator. The framework created lists categories and methods of BAO that are most suitable to use in the sector. Example cases of BAO application for the operators are also listed in the framework. The framework also includes risks and challenges related to the application of BAO processes and methods which need to accounted for.

Nyky-yhteiskunnassa liiketoimintaympäristön ymmärtäminen ja tietäminen ovat elintärkeitä yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Informaation hallintaan ja analysointiin käytetään useita eri menetelmiä. Liiketoiminta-analyysi ja optimointi (Business Analytics and Optimization, BAO) on yksi niistä. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia BAO:n soveltamista matkapuhelinoperaattoreiden toimintaan. Diplomityön tavoitteena on luoda viitekehys BAO:n soveltamisesta operaattoreiden liiketoimintaan. BAO:n menetelmät perustuvat tiedon ja informaation käsittelyyn. Tietoa analysoimalla voidaan saada uutta informaatiota olemassa olevista tiedoista. Tämä uusi informaatio pyrkii paljastamaan uusia riskejä ja mahdollisuuksia operaattorin liiketoiminnassa sekä lisäämään operaattorilla jo olemassa olevan tiedon arvoa. Diplomityössä luotava viitekehys käsittelee BAO:n alueita ja menetelmiä, jotka parhainten soveltuvat operaattoreiden liiketoimintaan ja joiden avulla operaattorin liiketoimintaa voidaan auttaa ja kehittää. Viitekehys sisältää myös esimerkkejä mahdollisista BAO:n käyttötapauksista. Myös BAO:n liittyviä riskejä ja haasteita käsitellään viitekehyksessä. Nämä tulee olla huomioituja kun BAO:a otetaan käyttöön.
Description
Supervisor
Kilkki, Kalevi
Thesis advisor
Kallio, Mikko
Keywords
Business Analytics and Optimization, liiketoiminta-analyysi ja optimointi, BAO, matkapuhelinoperaattori, mobile telecommunication operator, liiketoimintatiedon hallinta, business intelligence, informaation hallinta, information management
Other note
Citation