Taajuusmuuttajan puhallinmelun vaimentaminen konstruktiivisin menetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-27
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
124+5
Series
Abstract
Tässä työssä keskitytään kahden taajuusmuuttajan, R0 12A6-4 ja R6 145A-3, puhallinmelun vaimentamiseen konstruktiivisin menetelmin. Työn tavoite on vaimentaa laitteiden melutasoa keskittymällä laitteiden parempaan suunnitteluun. Taajuusmuuttajat ovat tehoelektroniikkalaitteita, joiden avulla vaihtovirtamoottoreiden pyörimisnopeutta ja vääntöä voidaan säätää portaattomasti. Ilman taajuusmuuttajia sähkömoottorit pyörivät sähköverkon taajuuden määräämällä vakionopeudella, jolloin tarvittavat prosessin säädöt joudutaan tekemään energiakulutuksen kannalta epäedullisesti. ABB:n taajuusmuuttajissa käytetään ilmajäähdytystä, jonka yksi suurimmista haasteista on puhaltimen tuottama melu ja sen häiritsevyys. Taajuusmuuttajien yleistyessä puhallinmelu aiheuttaa ongelmia kohteissa, joissa laitteet ovat asennettu ihmisten läheisyyteen. Työn tuloksena laitteiden rakenteita muokattiin. Muokatuissa laitteissa kiinnitettiin erityistä huomiota puhaltimen tärinänvaimennukseen, paine- ja imupuolen eristämiseen, laitteen runkoäänien sammuttamiseen ja sormisuojien matalaan virtausvastukseen.

This master’s thesis focuses on fan noise attenuation in two frequency converters by constructive methods. R0 12A6-4 and R6 145A-3 devices are studied and the main objective of this thesis is to attenuate the fan noise by focusing on better design of the devices. Frequency converters are power electronic devices, which are able to control the speed and the torque of alternating current motors. Without a frequency converter, alternating current motors will rotate with a constant speed set by the frequency of the electrical grid. In these cases, the necessary adjustments of the processes have to be made unfavorably in terms of energy consumption. Frequency converters manufactured by ABB use air cooling. The main issue of the air cooling is the fan noise and the annoyance of the noise. As frequency converters become more common, the noise will cause problems in applications where devices are installed nearby humans. As a result of this thesis, the structures of the devices were modified. Particular attention was paid to the vibrations of the fan, downstream and upstream side isolation, structure-born noise and low resistance of flow of finger guards.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Holappa, Juha-Matti
Keywords
taajuusmuuttajat, puhallinmelu, aksiaalipuhaltimet, äänenvaimennus, frequency converters, fan noise, axial fans, noise attenuation
Citation