Cost-effective use of lumber in exterior wall and mid-floor structures in row houses

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLeskelä, Ilkka
dc.contributor.advisorHirsi, Hannu
dc.contributor.authorAalto, Jukka Pekka
dc.contributor.departmentRakennustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorPuttonen, Jari
dc.date.accessioned2020-12-28T10:23:55Z
dc.date.available2020-12-28T10:23:55Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractNew alternative ways have been developed to build exterior walls and mid-floor structures in row houses for NCC Construction Ltd in a more cost-effective manner. The study showed three alternative ways to build the mid-floor structures and two alternatives to realize the exterior wall structures. These alternatives are then considered as possible applications to row house construction in general. How design solutions influence the cost structures of wooden row houses is also examined. The housing corporation of Ylämylly offered the structures for the comparison of the new solutions. All solutions were compared based on building sites and the work consumptions. New solutions were created by combining four different ways to make structures more cost-effective. First was minimizing work consumption in the walls separating apartments. Second was changing mid-floor beams to lumber. Third was making exterior walls more cost-effective by using hard insulation materials. Fourth was using wood in bathrooms to affect cost and work consumptions. Two solutions were developed for exterior walls and three solutions for mid-floor structures. Feasibility and building techniques were evaluated for all new solutions. All of the solutions can be implemented in new row houses and all of the solutions are have their theoretical aspects explained. In the study it was considered that hard insulation materials in exterior walls are more competitive than soft insulation materials. Lumber is more cost-effective for mid-floors. If the beams are changed to lumber some changes in room design may also be necessary.en
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa on luotu NCC Rakennus Oy:lle vaihtoehtoiset toteutusmuodot rivitalon ulkoseinien ja välipohjien rakentamiselle, joiden avulla saadaan rakenteita toteutettua kustannustehokkaammin. Tutkimuksen tuloksena saatiin kolme erilaista vaihtoehtoa toteuttaa välipohjan rakenne sekä kaksi eri vaihtoehtoa toteuttaa ulkoseinärakenne. Tarkoituksena on peilata tulosten mahdollisuuksia rivitalorakentamisessa yleisesti ja miten niiden kustannuksiin voidaan vaikuttaa suunnitteluratkaisuilla, kun kyseessä on puurakenteinen rivitalo. Vertailukohteena uusille ratkaisuille toimivat Asunto Oy Espoon Ylämyllyn rakenneratkaisut, rakenteiden toteuttaminen työmaalla sekä kyseisen työmaan toteutuneet työmenekit. Uusia rakenneratkaisuja lähdettiin käsittelemään neljän eri kehityskelpoisen osa-alueen kautta. Suurimpana kehittämisen kohteena ovat huoneiston välisen seinän levyjen loveamisen määrän pienentäminen, sillä levyjen loveaminen lisää merkittävästi levytyön suoriteaikaa. Välipohjan suurimpana haasteena on toteuttaa välipohja sahatavararakenteisena, jolloin rakenneratkaisut vaikuttavat myös huoneiston tilasuunnitteluun. Ulkoseinien osalta rakenteita lähdettiin kehittämään kovien eristeiden kautta, jolloin niiden materiaaliominaisuudet edesauttavat uusia energiamääräyksiä ollen tiiviimpiä rakenteita. Lisäksi tutkittiin, miten pesuhuoneen lattia voidaan toteuttaa täysin puurakenteisena tasakaatolattialla. Vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja luotiin ulkoseinärakenteiden osalta kaksi ja välipohjarakenteiden osalta kolme kappaletta. Jokaisen rakenteen laskelmissa ja toteutuksessa on huomioitu aihetasolla niiden toteuttamisen mahdollisuus sekä niiden vaatimat rajatilat, jolloin materiaalista saa kaiken maksimaalisen kustannushyödyn. Lopputuloksena tutkimuksessa todettiin, että kovien eristemateriaalien käyttäminen ulkoseinärakenteena on erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto pehmeille eristemateriaaleille sekä teknisistä että taloudellisista syistä. Välipohjan osalta kustannussaastoja saadaan palkkimateriaalin vaihtamisella. Palkkimateriaalin vaihtaminen edellyttää kuitenkin uutta tilasuunnittelua, joka tulee huomioida tulevissa kohteissa.fi
dc.format.extent59 + [36]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100215
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859046
dc.language.isofien
dc.programme.majorTalonrakennustekniikkafi
dc.programme.mcodeRak-43fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordrow houseen
dc.subject.keywordrivitalofi
dc.subject.keywordflooren
dc.subject.keywordpuurakentaminenfi
dc.subject.keywordexterior wallen
dc.subject.keywordulkoseinäfi
dc.subject.keywordcost-effectiveen
dc.subject.keywordvälipohjafi
dc.subject.keywordwoodenen
dc.subject.keywordkustannustehokkuusfi
dc.subject.keywordlumberen
dc.titleCost-effective use of lumber in exterior wall and mid-floor structures in row housesen
dc.titleSahatavaran kustannustehokas käyttö puurakenteisen rivitalon ulkoseinä- ja välipohjarakenteissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_01081
local.aalto.idinssi45251
local.aalto.openaccessno
Files