Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-21
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittely
Mcode
S3004
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
71 + 2
Series
Abstract
Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus sähköntuotannosta Suomessa on kasvussa. Tuulivoimaloiden toiminta tuottaa sähkön lisäksi myös melua. Tämän melun mittaamiseen ja mallintamiseen ei ole ollut Suomessa selkeää ohjeistusta. Nyt mallinnus- ja mittausohjeistus on kehitteillä. Tässä työssä tehdään tuulivoimaloiden melumittauksia perustuen kansainvälisiin käytössä oleviin mittausohjeisiin sekä mallinnetaan tuulivoimapuiston aiheuttamaa melua kahdella eri mallinnusmenetelmällä. Lisäksi mittaus- ja mallinnustuloksia vertaillaan keskenään. Tulokset osoittavat, että tuulivoimamelumittausten tekeminen vaatii hyvää suunnittelua ja tarkkoja sääennustuksia, jotta ohjeistuksen mukaiset mittausolosuhdevaatimukset täyttyvät. Tuulivoimamelumallinnuksissa puolestaan on tärkeää, että mallinnusohjelman käyttäjä tietää miten eri mallinnusparametrien valinnat vaikuttavat mallinnustuloksiin. Sopivilla parametrivalinnoilla mallinnustyökaluilla on mahdollista tuottaa melko hyvin mittaustuloksien kanssa yhteneväisiä mallinnustuloksia. Melumallinnusten käyttö on suositeltavaa, sillä niiden antama mallinnustarkkuus on parempi kuin mittaustulosten pohjalta yksinkertaisilla laskukaavoilla tehtyjen melulaskentojen tarkkuus.

The proportion of electricity produced by wind turbines is increasing. In addition to electricity, the wind turbines produce noise. In Finland, there are no current recommendations for wind turbine noise measurements and modeling. The guidelines are currently in the making. In this thesis, wind turbine noise measurements are conducted based on international recommendations as well as wind farm noise modeling with two modeling methods. The measurement and modeling results are also compared with each other. The measurement results show that wind turbine noise measurements require good planning and accurate weather forecasts in order to fulfill the international recommendations of wind turbine noise measurement conditions. It is very important that the user of the wind turbine noise modeling program knows how the different parameters effect on the modeling results. It is possible to gain modeling results that are almost similar to measurement results by using the right parameterization. It is recommendable to use modeling program methods to calculate the wind turbine noise levels. The accuracy of these methods is better than the accuracy of the simple formulas calculating the immission noise levels straight from the emission noise level measurement results.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Uosukainen, Seppo
Di Napoli, Carlo
Keywords
akustiikka, melumittaukset, ympäristömelu, melumallinnus, Acoustics, Noise Measurements, Environmental Noise, Noise Modeling
Other note
Citation