Tutkimus 2-kanavajärjestelmän soveltuvuudesta konttorirakennusten ilmastointiin sekä erityyppisten sekoituslaatikoiden testaus koetalossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
106 s. + liitt. 21
Series
Description
Supervisor
Vuorelainen, Olavi
Keywords
Other note
Citation