Julkisten rakennusten sisäpuolisten tiivistyskorjausten suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-04-27
Department
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
74 + 24
Series
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Al-Neshawy, Fahim
Puska, Aki
Keywords
tiivistyskorjaus, ilmavuodot, ilmatiiveys, mikrobivaurio, merkkiainekoe
Other note
Citation