Algorithmic modifications to the emotional content of motion capture data

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Date
2010
Department
Mediatekniikan laitos
Department of Media Technology
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
Motion capture has become frequently used in computer games and movies. Since the captured motions can be very realistic, it is also possible to see many emotions in the animations that use the captured material. Having the ability to display a motion with different emotions could be useful for games and storytelling. Capturing one action with different kind of emotions can take a lot of time. To solve this problem modifications that change the emotional content of a motion clip have been developed. The goal of this thesis was to search and implement ways to modify captured motions in order to change their emotional appearance. Based on the findings of a literature survey, modifications that affect the posture of a character, the length of the motion paths and acceleration of the motion were implemented. A questionnaire with animated motion was made to survey if the modifications really affect the emotions seen in motions. The results of the thesis show that the changes in posture and in the length of motion paths did help creating the emotions sad, strong, excited, tired, weak and afraid. The emotions angry and relaxed were not successfully created with the modifications. The modification did also affect the femininity and the masculinity of the characters in the animations. The results include a list of possible improvements to the modifications that could be a basis for future research.

Liikkeen tallentamisesta on tullut usein käytetty tekniikka tietokonepeleissä ja elokuvissa. Koska tallennettu liike on hyvin realistista, voidaan sitä käyttävistä animaatiosta nähdä monia tunteita. Mahdollisuus toistaa yksittäinen liike erilaisissa tunnetiloissa voi olla hyödyllinen pelien ja tarinankerronnan kannalta. Yksittäisen liikkeen kuvaaminen monessa tunnetilassa voi viedä paljon aikaa, joten tunteiden lisääminen liikkeisiin muokkaamalla liikettä algoritmisesti on houkutteleva vaihtoehto. Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää, toteuttaa ja arvioida tapoja muokata liikkeitä niiden tunnesisällön näkökulmasta. Tätä varten tehtiin kirjallisuuskatsaus, jonka pohjalta toteutettiin joukko muokkauksia, jotka muuttuvat liikkeen asentoa, liikeratojen pituutta ja liikkeen kiihtyvyyttä. Muokkausten tehokkuutta arvioitiin kyselytutkimuksella, jossa liikkeet esitettiin animaatioina. Diplomityön tulokset osoittavat, että asennon ja liikeratojen pituuden muokkaaminen sai aikaan tunteita surullisuus, vahvuus, innokkuus, väsymys, heikkous ja pelko. Tunteita viha ja rentous ei saatu esiin kokeilluilla menetelmillä. Muokkaukset vaikuttivat myös animaatioiden hahmojen naisellisuuteen ja miehisyyteen. Tuloksena saatiin myös lista mahdollisista parannuksista, joka voi toimia tulevan tutkimuksen lähtökohtana.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Takala, Tapio
Keywords
motion capture, human motion, emotion in motion, modification of motion, posture, motion paths, liikkeen tallentaminen, ihmisen liike, tunteet liikkeessä, liikkeiden muokkaaminen, asennot, liikeradat
Other note
Citation