Taiteilijakirjaobjektin suunnittelu ja toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2023
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni toteutan taiteilijakirjan ja tutkin julkaisuobjektin tekoa visuaalisen sisällön ja fyysisten materiaalien keinoin. Opinnäytteeni pohtii ja tutkii sitä sekä viestinnällisenä, että visuaalisena itseilmaisun välineenä, mutta myös yksittäisenä teoksena. Opinnäytetyöni tutkimusosuus pohtii visuaalisen viestinnän näkökulmasta taiteilijakirjojen ja zinejen eroja ja yhtymäkohtia. Produktioni on taiteilijakirja, jonka teema on muistojen, ajan ja dialogin ympärillä. Se sisältää taitetun sisällön, sekä keraamisesti tehdyt kannet, ja se toimii luettavan julkaisun lisäksi myös veistoksellisena teoksena. Produktio-osuudessa tutkimuksen kohteena ovat tunnelman ja teeman välittäminen visuaalisen viestinnän ja materiaalien keinoin, sekä kirjan kansien toteuttaminen keraamisin keinoin. Pyrin produktiollani tutkimaan taidekirjoihin käytettäviä julkaisusuunnittelun tekotapoja graafisen suunnittelun työhön käytettävillä välineillä. Produktio-osuudessani tutkimuskohteena on myös eri taiteen ja muotoilun alojen risteämiskohdat, kuten graafisen suunnittelun ja veistostaiteen yhdistäminen. Opinnäytetyöni on ajankohtainen, koska graafisen suunnittelun kentällä analogiset työskentelymetodit ovat alkaneet kasvattamaan suosiotaan vastapainona tietokonetyöskentelylle. Produktio-osuudessani toteutan taiteilijakirjan, jossa hyödynnän tutkinnossani oppimia tekniikoita, kuten 3D-mallintamista, taittoa ja kirjansidontaa.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Keywords
taiteilijakirja, julkaisusuunnittelu, zine, keramiikka, julkaisu, visuaalisen viestinnän muotoilu
Citation