Suomen valtionrautateiden pikajunaliikennettä varten on konstruoitava veturimoottori huomioonottaen nykyiset junakoot ja Karjan radan noususuhteet sekä 100 km maksiminopeus tunnissa. Moottorirakenne, jännitys ja jaksoluku on valittava ja valinta perusteltava.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1917
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
veturin tehon suuruuden määrääminen, junan nopeuden tarkempi määrääminen, moottorilaji, moottorijännitys, moottorin konstruoiminen
Other note
Citation