Vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan toimintaa ja oikeuden tietojen antamista koskevat velvoitteet kuluttajavakuutussopimuksissa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
yrityskuva, vakuutukset, sopimukset, tieto
Other note
Citation