Integrating open-source computer and network monitoring software to an automation supervision system

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Control, Robotics and Autonomous Systems
Mcode
ELEC3025
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
69 + 7
Series
Abstract
This thesis tackles an issue regarding automation supervision system monitoring, where the monitoring tools have differing configuration setups. This thesis focuses on creating a common option for the monitoring tools, that can be used with any automation supervision system. The problem is approached by using external monitoring software, and to make the solution highly integrable, a separate integration interface was created. This thesis found a suitable monitoring solution, Zabbix, among a selection of researched open-source network monitoring software. Zabbix is a well-rounded solution that has everything in one package. The integration interface was then created using Python 3. It utilizes Zabbix application programming interface and Modbus server for connecting the two software together. As a result, this created a working combination of monitoring and integrability that enables monitoring of the network and hardware in any automation supervision system.

Tämä opinnäytetyö käsittelee automaatiovalvontajärjestelmien monitorontityökaluja. Eri monitorointityökalujen konfigurointimenettelyt poikkeavat toisistaan huomattavasti. Tämä opinnäytetyö keskittyy luomaan kaikille yhteisen työkaluvaihtoehdon, jolla voidaan korvata eri järjestelmien monitorointityökalut. Tässä opinnäytetyössä ongelmaa lähestytään käyttämällä ulkoista monitorointisovellusta ja luomalla tälle erillinen integrointirajapinta, jolla sovellus voidaan liittää eri automaatiovalvontasovelluksiin. Työn tutkimusosuudessa tarkasteltiin useita avoimen lähdekoodin verkkomonitorointisovelluksia, joista soveltuvimmaksi valikoitui Zabbix. Zabbix osoittautui hyväksi kokonaisuudeksi, joka sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet yhdessä paketissa. Lisäksi luotiin kommunikointisovellus käyttäen Python 3 ohjelmointikieltä. Se hyödyntää Zabbixin ohjelmointirajapintaa sekä Modbus-palvelinta monitorointityökalun ja automaatiovalvontajärjestelmän yhdistämiseen. Lopputuloksena, näiden kahden sovelluksen avulla pystyttiin luomaan toimiva ratkaisu, jolla voidaan monitoroida automaatiovalvontajärjestelmien verkkotoimilaitteita ja fyysisiä komponentteja.
Description
Supervisor
Baumann, Dominik
Thesis advisor
Baumann, Dominik
Keywords
NMS, SCADA, Zabbix, open-source, network monitoring, automation systems
Other note
Citation