Projection microstereolithography equipment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013
Department
BIT-tutkimuskeskus
Major/Subject
Optiikka ja molekyylimateriaalit
Mcode
Tfy-1
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 67 s.
Series
Abstract
Stereolithography (SL) is one of the most successful additive manufacturing technologies. In SL a three-dimensional object is fabricated directly from a CAD model. The product is manufactured layer-by-layer by curing liquid resin. These layers, which are built on one another, form the product. In projection stereolithography (PSL) the laser light source and scanner system commonly used in SL, are replaced with a digital micromirror device (DMD) or a liquid crystal display (LCD). Thus, each layer is cured at once in one exposure according to the pattern on the DMD or LCD. Projection microstereolithography (PµSL) operates on the same principle as PSL, but the fabrication resolution is significantly higher. In this study, a PµSL setup with a DMD chip is constructed and a computer code is written to control the entire manufacturing process.

Stereolitografia on menestyksekkäimpiä materiaalia lisääviä valmistusteknologioita. Stereolitografiassa kolmiulotteinen kappale tehdään suoraan CAD-mallista. Tuote valmistetaan kovettamalla nestemäistä resiiniä kerroksittain. Nämä päällekkäin kootut kerrokset muodostavat kappaleen. Projektiostereolitografiassa (PSL) laservalonlähde ja skanneri on korvattu DMD-sirulla (Digital Micromirror Device) tai nestekidenäytöllä (LCD), jolloin jokainen kerros kovettuu DMD:ssä tai LCD:ssä olevan kuvion mukaisesti kertavalotuksella. Projektiomikrostereolitografia (PµSL) toimii samalla periaatteella kuin PSL, mutta kappale valmistetaan huomattavasti paremmalla tarkkuudella. Tässä työssä rakennetaan DMD:tä käyttävä PµSL-laitteisto ja kirjoitetaan tietokoneohjelma valmistusprosessin hallintaa varten.
Description
Supervisor
Kaivola, Matti
Thesis advisor
Partanen, Jouni
Keywords
materiaalia lisäävä valmistus, pikavalmistus, stereolitografia, mikrostereolitografia, additive manufacturing, rapid prototyping, stereolithography, microstereolithography
Other note
Citation