Tuotantoverstaan sisäisen logistiikan analysointi ja kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-09-09
Department
Major/Subject
Henkilökohtainen pääaine
Mcode
MT8888
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
104 + 6
Series
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Mikkola, Tomi
Keywords
sisäinen logistiikka, tilasuunnittelu, materiaalivirrat, varastointi, varastoinnin kustannukset, kysynnän ennustaminen, osaoptimointi, osien standardisointi, internal logistics, layout, material flow, warehousing, cost of inventory, demand forecasting, suboptimization, parts standardization
Other note
Citation