Sähköisen ostolaskujärjestelmän käyttöönotto ja ulkoistaminen. Case Merenkulkulaitos

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, taloushallinto, tietojärjestelmät, ohjausjärjestelmät, ostot, laskutus, palvelut, ulkoistaminen, merenkulku
Other note
Citation