Keskittämisen ja hajauttamisen paradoksi tulosohjauksessa: tapausesimerkki ympäristöhallinnosta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Johtaminen, Tulos, Keskitys, Hajautus, Ympäristöjohtaminen, Julkinen hallinto
Other note
Citation