Tiedon esitysmuodon vaikutus aikasarjojen ominaisuuksien havaitsemiseen: graafinen vs. taulukkoraportointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
AIKASARJA-ANALYYSI, TIETOKONEGRAFIIKKA
Citation