Ohjeita TKK:n julkaisujen laatijoille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
J Muu elektroninen julkaisu
Date
2007
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
38 s. + 10 liitt.
Series
OTA-kirjasto. E, 6
Abstract
Ohjeet on tarkoitettu erityisesti Teknillisen korkeakoulun painettujen ja elektronisten sarjajulkaisujen laatijoille ja sarjavastaaville, mutta ohjeita voi soveltaa myös muuntyyppisiin julkaisuihin. Julkaisussa annetaan ohjeita standarditunnusten (ISBN, ISSN) hankkimisesta, sarjan nimeämisestä ja numeroinnista sekä raporttitunnuksista. Julkaisujen tekijöitä opastetaan myös tiivistelmälomakkeen ja -sivun, asia- ja avainsanojen sekä tekijänoikeusmerkinnän käyttämisessä ja sivunumeroinnissa. Lisäksi ohjeiden loppupuolella on yleisiä tietoja koskien TKK:n julkaisutoimintaa, arkistointia ja julkaisujen tietojen tallentamista tietokantoihin ja www-sivuille. Kirjallisten ohjeiden lisäksi julkaisujen nimiölehdistä ja kansista on laadittu mallit, joita voidaan käyttää apuna tunniste- ja saatavuustietojen sijoittelussa. Mallisivujen lisäksi liitteissä ovat Word- ja PDF-muotoiset täytettävät suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmälomakkeet. Julkaisuun sisältyy aiheeseen liittyvien termien ja lyhenteiden sanasto, standardien luettelo, kirjallisuusluettelo ja linkkilista. Opas on Teknillisen korkeakoulun kirjaston vuonna 2003 julkaistujen ohjeiden päivitetty ja rakenteeltaan uusittu versio ja se julkaistaan ainoastaan PDF-muodossa kirjaston www-sivustolla.
Description
Keywords
publications, guides for publishing, publishing activity - Helsinki University of Technology, julkaisun laadinnan oppaat, julkaisut, elektroniset julkaisut, verkkojulkaisut, painotuotteet, sarjajulkaisut, raportit, teknilliset korkeakoulut - Espoo
Parts
  • http://lib.tkk.fi/Reports/2007/isbn9789512290543/
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010259