Assesment of surgical stress during anaesthesia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkitaan mahdollisuuksia kehittää tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida leikkauspotilaan kokemaa leikkausrasitusta ja kipua yleisanestesian aikana. Tavoitteena on kehittää yksi tai useampia indeksejä, jotka kuvaavat potilaan kokeman kivun suuruutta. Anestesiaa ohjaava lääkäri voi hyödyntää indeksejä annostellessaan potilaan kipulääkitystä. Sekä liian kevyestä että liian syvästä anestesiasta aiheutuu haittoja. Liian kevyessä anestesiassa potilas saattaa herätä kesken leikkauksen, muistaa jälkeenpäin leikkauksenaikaisia tapahtumia tai tuntea kipua. Liian syvä anestesia taas lisää sivuvaikutusten riskiä ja hidastaa potilaan toipumista leikkauksesta sekä aiheuttaa ajanhukkaa ja turhia kustannuksia. Jotta anestesian syvyyttä voitaisiin luotettavasti arvioida, anestesian eri osakomponentteja on pystyttävä mittaamaan. Yksi naista osakomponenteista on antinosiseptio, jolla tarkoitetaan kivuliaan ärsykkeen aiheuttamien kipuviestien etenemisen estämistä keskushermostossa. Antinosiseption mittaamiseksi ei toistaiseksi ole tarjolla luotettavasti ja johdonmukaisesti toimivaa mittalaitetta. Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut tutkia mahdollisuuksia tällaisen mittarin kehittämiseen. Tässä diplomityössä on toteutettu tietokoneohjelma, joka laskee potilasmonitorin potilaasta mittaamien tietojen perusteella indeksejä, jotka kuvaavat potilaan kokemaa nosiseptiota. Työssä myös esitetään tutkimustuloksia, joiden perusteella arvioidaan kehitettyjen indeksien toimintaa.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Huiku, Matti
Keywords
anaesthesia, analgesia, analgesia, anestesia, antinociception, antinosiseptio, autonomic nervous system, autonominen hermosto, nociception, kipu, pain, kipurasitus, surgical stress, leikkausrasitus, nosiseptio
Other note
Citation