Domain specific type systems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Sähköfysiikka
Mcode
S3014
Degree programme
EST
Language
en
Pages
7 + 78 + 10
Series
Abstract
Type system tailored for specific domain could radically improve quality of the program. Many domains have natural types, yet they are difficult to encode in mainstream languages’ type systems. If the encoding is possible, it’s luckily to be very troublesome to work with. We investigate a single approach of developing domain specific type systems and type checking and inference algorithms for them, and apply it to MATLAB and JavaScript programs.

Tyyppijärjestelmä, joka on suunniteltu tiettyä sovellusaluetta varten, voi mer- kittävästi parantaa sovelluksen laatua. Monilla sovellusalueilla on luonnollisia tyyppejä, joita ei ole helppo ilmaista yleiskäyttöisten ohjelmointikielten tyyp- pijärjestelmissä. Ja vaikka se olisikin mahdollista, koodaus ei ole välttämättä luonteva. Tässä tutkielmassa tarkastellaan erästä tapaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskohtaisia tyyppijärjestelmiä ja niiden tyyppitarkistus- ja tyyppipäättely- algoritmeja. Sovellamme menetelmää Matlab- ja JavaScript-kielillä kirjoitettuihin ohjelmiin.
Description
Supervisor
Tarhio, Jorma
Thesis advisor
Patai, Gergely
Keywords
type system, type inference, domain specific, matlab, javascript
Other note
Citation