Metalliteollisuuden konekannan ryhmittelymahdollisuuksista standardin aikaansaamiseksi kuormitussuunnittelua varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 119, 86 s. )
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation