Simultaneous coagulatin of phosphorous in pulp mill

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorToivakainen, Sakari
dc.contributor.authorIsokauppila, Vesa
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Chemical Engineeringen
dc.contributor.supervisorDahl, Olli
dc.date.accessioned2020-12-23T17:20:38Z
dc.date.available2020-12-23T17:20:38Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractBecause of the tightening environmental conditions pulp mills are facing situations where the amount of output phosphorous in their activated sludge plants needs to be decreased. At the same time the amount of commercially available phosphorous needed for example in agriculture has plunged on the market. This creates more benefit for a better phosphorous recovery. The simultaneous coagulation and its effects for phosphorous removal and output sludge were examined by laboratory scale experiments. The amount of phosphorous in waste waters was lowered from input level of 1,148 mg/l with 10 mg/l ferrous sulphate 82% to the level of 0,21 mg/l in the output. Result in the blanks was 0,56 mg/l, with 51% removal. In all experimental dates 10 mg/l of ferrous sulphate achieved better removal than the blanks. When phosphorous was added to the system 1,0 mg/l the add of 10 mg/l ferrous sulphate was enough to reduce the output phosphorous level below the samples with no extra iron. The results clearly indicate that simultaneous coagulation can be used in pulp mills to decrease the amount of output phosphorous. Also a possibility to recycle mill's waste sediments in a small scale without risking exceeding the permits does exist.en
dc.description.abstractTiukentuvat luparajat ovat asettamassa ennen vähemmän tärkeän fosforin määrän puhdistetussa jätevedessä tekijäksi, joka vaati sellutehtailta aikaisempaa tehokkaampaa fosforinpoistoa. Fosforin merkitys esimerkiksi maatalouden ravinteena on merkittävä, joten myös sen paremmalla talteenotolla olisi taloudellista vaikutusta. Tässä työssä tutkittiin laboratoriokokein fosforin rinnakkaissaostusta. Kunnallisella puolella jo yleisesti käytössä oleva rinnakkaissaostus on käyttökelpoinen väline myös sellutehdasympäristössä tapahtuvaan fosforin poistoon jätevesistä. Tutkimuksissa pystyttiin tehtaan jäteveden fosforipitoisuutta laskemaan sisääntulevasta 1,15 mg/l:sta 82 prosenttia 0,21 mg fosforia/l tasolle käyttämällä 10 mg rautaa/l ferrosulfaattiannosta. Ilman raudan lisäystä olleiden nollanäytteiden saman koepäivän ulostuleva fosforipitoisuus oli 0,56 mg/l, reduktion ollessa 51 %. Kaikkina koepäivinä lisätty 10 mg/l rauta-annos laski fosforipitoisuuden nollanäytteiden pitoisuuksia alemmaksi. Lisättäessä sisääntulevaan jäteveteen 1,0 mg/l fosforia pystyi 10 mg/l rauta-annos käsittelemään myös ylimääräisen fosforilisäyksen ja ulosmenevän jäteveden fosforipitoisuus oli ilman raudan lisäystä olleita nollanäytteitä pienempi. Rinnakkaissaostus tarjoaa käyttökelpoisen tavan tehtaan fosforipäästöjen vähentämiseen, tarjoten lisäksi mahdollisuuden lisätä fosforin määrä sivuainevirroissa ja näin edistää niiden hyödyntämistä. Suodatuskokeissa lietteen vedenerotuskyky parani, mutta lisättyä rautaa päätyi edelleen osittain myös ulostuleviin jätevesiin.fi
dc.format.extent50 s. + liitt. 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99212
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358039
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuuden ympäristötekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-127fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordpulp mill effluentsen
dc.subject.keywordsellutehtaan jätevedetfi
dc.subject.keywordcoagulationen
dc.subject.keywordfosforifi
dc.subject.keywordactivated sludge planten
dc.subject.keywordrinnakkaissaostusfi
dc.subject.keywordphosphorous removalen
dc.subject.keywordaktiivilietelaitosfi
dc.subject.keywordferrosulfaattifi
dc.titleSimultaneous coagulatin of phosphorous in pulp millen
dc.titleFosforin rinnakkaissaostuksen käyttö sellutehtaallafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_90940
local.aalto.idinssi41582
local.aalto.openaccessno
Files