Muistin kerrostumia -teoksen suunnitteluprosessi ja generatiivisen suunnittelun strategia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Annikki, 88, on elänyt samalla maatilalla koko aikuisikänsä. Lähes 70 vuoden aikana hänelle on kertynyt valtava määrä elinympäristöönsä liittyviä muistoja. Mediateos "Muistin kerrostumia" lähestyy Annikin muistoja niiden tapahtumapaikan kautta. Teoksessa ympäristö näyttäytyy subjektin kokemuksien ja muistojen suodattamana mielen maisemana, jossa dokumentaarinen ja fiktiivinen sekoittuvat. Teos esittää muistot jatkuvasti muuttuvina, monista kerroksista rakentuvina ja assosiatiivisesti etenevinä virtoina. Näin se kuvaa, kuinka mielenmaisema "elää" ja muuttuu kokijansa elämänhistorian mukana. Teosta varten kehitetty ohjelmisto generoi mediakirjaston elementeistä – valokuva-, video-, ääni- ja musiikkifragmenteista – yhä uusia muistotarinoiden variaatioita. Muistot näyttäytyvät teoksessa palapelinä, jonka osista voidaan muodostaa kerrostamalla, järjestämällä ja satunnaisesti valikoimalla lukemattomia yhdistelmiä. Muistojen virta on aina erilainen ja yllättävä – jopa taiteilijalle itselleen. Vaikka mahdollisten yhdistelmien määrä on valtava (useita miljardeja), muistot ovat aina palautettavissa muutamiin kymmeniin peruselementteihin, mikä tekee niistä tunnistettavia. Esittämällä muistot lukemattomina sävyjen variaatioina teos tarjoaa katsojalle syvän, moniulotteisen ja yksityiskohdiltaan rikkaan näkymän päähenkilön maailmaan. Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa käsittelen teokseni tuotantoprosessiin liittyneitä ongelmia, ratkaisuja ja taiteellisia valintoja. Samalla pohdin generatiivisen suunnittelun haasteita yleisemmin ja esitän henkilökohtaisen generatiivisen suunnittelun strategiani, joka vaikutti työskentelyni taustalla. Strategia oli minulle yhtä lailla tärkeä kuin itse teos. Se oli lähtökohtana koko suunnitteluprosessille ja sen avulla voidaan myös jatkossa suunnitella muita vastaavia teoksia.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Ikonen, Antti
Hales, Chris
Keywords
generatiivinen taide, digitaalinen mediataide, mediateokset, suunnittelustrategia, Generative art, Digital media, Media art, Design strategy
Other note
Parts
  • Master of Arts 2012 -näyttely. DVD -dokumentaatio (myös verkossa: http://www.youtube.com/user/joelukko)
Citation