Virtuaalilaboratoriot kemiantekniikan opetuksessa

No Thumbnail Available
Files
Juote_Hilppa_2024.pdf (653.37 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemiantekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-01-19
Department
Major/Subject
Biotuotteet
Mcode
CHEM3048
Degree programme
Kemiantekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Laboratoriotyöskentely on olennainen osa kemiantekniikan opiskelua. Laboratoriotyöskentelyssä yhdistetään ja sovelletaan tieteellistä tietoa ja lisäksi harjoitellaan käytännön osaamista. Laboratoriotyöskentely on kuitenkin vahvasti aika- ja paikkasidonnaista. Koulutuksen saavutettavuutta rajoittavien tekijöiden vähentämiseksi verkko-opiskelun määrä on lisääntynyt. Virtuaalilaboratoriot ovat tapa oppia laboratoriotyöskentelystä verkossa. Virtuaalilaboratoriot tuovat uusia mahdollisuuksia kemiantekniikan opiskeluun. Ne tarjoavat turvallisen ympäristön suorittaa erilaisia laboratoriotöitä. Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan verkkopohjaisia virtuaalilaboratorioita. Työssä käydään läpi, millaisia virtuaalilaboratoriot ovat oppimisympäristönä ja miten virtuaalilaboratorioita käytetään opetuksessa. Työssä käsitellään myös virtuaalilaboratorioiden tarjoamia hyötyjä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi työssä käsitellään erilaisia virtuaalilaboratoriossa suoritettujen töiden ja harjoitusten arviointimenetelmiä. Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena.
Description
Supervisor
Kontturi, Eero
Thesis advisor
Girmay, Samuel
Keywords
virtuaalilaboratorio, kemiantekniikka, arviointimenetelmät
Other note
Citation