Kuvia lasissa: Tasolasille vedostetun hopeagelatiinivedoksen jatkokäsittely uunissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Ceramic and Glass Design
Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Opinnäytteeni koostuu menetelmätutkimuksesta ja taiteellisesta osiosta. Tutkimuksessani vedostin mustavalkovalokuvia hopeagelatiinin avulla tasolasille ja tutkin niiden jatkokäsittelyä uunissa 470°C, 580°C ja 610°C polttolämpötiloissa. Polton tarkoituksena on saada vedoksen hopea toimimaan lasimaalauksissa käytetyn hopeapolttovärin hopean tavoin ja ionivaihtumaan lasiin sisään. Tällöin kuva toistuu lasissa keltaisena. Hopean tuottamaan väriin vaikuttavat polttolämpötila, hopean määrä sekä tinaoksidi. Polttolämpötiloista 470 ̊C tuotti koepaloja, joissa hopea ei ollut juuri muodostanut väriä, mutta joihin kuva oli muodostunut oksidoituneesta hopeasta valkoisena. 580 ̊C polttolämpötilassa kuvan hopea muodostaa keltaisen värin. 610 ̊C polttolämpötilassa kuvan hopea voi muodostaa niin keltaisen kuin oranssinkin värin ja tällöin oranssi sävy muodostuu kuvan niihin kohtiin, joissa hopeaa on eniten. Oranssi sävy voi kuitenkin muodostua ainoastaan silloin, jos kuva on vedostettu lasin tinapuolelle. Tinattomalla puolella hopean tuottama väri on keltainen. Opinnäytteeni taiteellinen osio on vedossarja Otteita päiväkirjasta: toivo. Siihen kuuluu 12 polttamalla jatkokäsiteltyä vedosta, joiden kuvat olen ottanut omasta valokuvapäiväkirjastani. Jatkokäsittelyssä minua kiinnostaa erityisesti se, miten vedosten tunnelma muuttuu ja tämä muutos kuvan tunnelmassa on se, minkä ympärille teokseni rakentuu. Poltetut vedokset eivät kerro enää minua ympäröivästä aineellisesta todellisuudesta, vaan enemmänkin sisäisestä elämästä.
Description
Supervisor
Yli-Viikari, Tapio
Thesis advisor
Taiviola, Kirsti
Keywords
menetelmätutkimus, taide, lasi, hopeagelatiini, hopeapolttoväri, valokuva
Other note
Parts
  • Rakensin näyttelyn opinnäytteeni taiteellisesta osiosta, Otteita päiväkirjasta:toivo -vedossarjasta
Citation